fredag, januari 07, 2011

Recension: Critical Mass

Denna recension publicerades först i tidskriften Nyliberalen 2010.

Critical Mass
Philip Ball
ISBN: 0 09 945786 5
Random House
644 sidor

En ovanligt viktig bok om… allt!

Kommer du ihåg boken The Tipping Point av Malcom Gladwell? Den tog en gång marknadsförare, politiska spin doctors, aktivister, ekonomer och PR-världen med storm. Den beskrev hur en idé eller produkt som nått mognad och en kritisk massa av anhängare plötsligt kan explodera i popularitet.

Philip Balls Critical Mass är den grundliga, akademiska och hyperintressanta förklaringen till de fenomen som Gladwell gjorde oss uppmärksamma på. Över 600 sidor går Ball in på hur vissa fenomen tycks uppträda inom allt från kvantfysik till biologi, köbildning på våra motorvägar, ekonomi, internets anatomi och politiska idéers genombrott.

Det börjar med en lång genomgång av Hobbes grymma värld, medeltidens maktmodeller och samhällets långsamma utveckling – för att sedan dyka rakt ner i fysik och biologi. Några hundra sidor senare fokuseras allt detta på bland annat modern ekonomi, dagens moderna samhälle, politik, opinioner och spelteori.

Skall man våga sig på en enkel sammanfattning, då får det bli ungefär så här: Det finns mönsterbildningar och fenomen som inte bara är gemensamma för fysik och biologi. De förefaller även ha tydlig bäring på vad som sker i vårt moderna samhälle. Vid vissa tillfällen tycks alla system vara metastabila – och de är då oerhört känsliga för små förändringar av input.

Det finns med andra ord faktiskt ett samband mellan bakteriekulturer och politik.

Boken är inte ny. Den kom ut första gången 2003, men trycks i ständigt nya pocketupplagor. Själv har jag tillbringat gott och väl över två år med den. Detta är nämligen en bok som kräver mycket eftertanke och som uppmuntrar till många rödvinsdiskussioner. Mitt vältummade exemplar är fyllt med understrykningar och marginalanteckningar. Och det har uppmuntrat till en hel del fältstudier.

Vill man hårddra det hela lite, då skulle man kunna påstå att Philip Ball redan för sex år sedan presenterade förklaringsmodellen till hur FRA-motståndet fullständigt kunde explodera i Sverige 2008.

De politiska referenserna till hur små förändringar kan ge stora resultat är många. Och resonemangen har tydlig bäring på nätverkande, samarbete och interaktion av den typ som vi ser i dagens nätaktivism.

Under en av mina många läsepauser i Balls bok läste jag internetprofeten Clay Shirkys bok Here Comes Everybody. Den handlar om den oerhörda kraften i nätets spontanitet och i dess olika former för samarbete. Kombinerad med Critical Mass blev den boken närmast överväldigande. Detta är ett bokpaket som alla som är intresserade av opinionsbildning, samhällsutveckling, marknadsföring och politik bör plöja med ett öppet och spekulerande sinne.