onsdag, juni 28, 2006

Det vi inte vet att vi inte vet

Min senaste Flashback-krönika:


Man är egentligen ett ignorant arsle.

Varje dag fattar vi beslut som får stora konsekvenser, utan att ha en susning om vad vi håller på med. En del saker är betydelselösa. Annat får konsekvenser för oss själva och andra. Emellanåt våldsamt stora konsekvenser.

Vissa beslut fattar vi trots att vi vet att vi inte har all information som vi skulle behöva. Annat kommer vi fram till utan att ens reflektera över att vi inte vet vad vi sysslar med.

Svensk samhällsdebatt är ett exempel på detta. Folk tror så förbannat mycket. Vi "känner" så mycket som vi varken vill, orkar eller kan förklara. Vi drar förhastade slutsatser. Vi tror att en liten del av sanningen är hela sanningen. Vi nöjer oss med andras grunda, felaktiga och ibland medvetet missledande analyser. Vi söker sällan alternativ information. Vi tar till, bygger ut och sprider vidare uppgifter som var uppåt väggarna fel redan från början.

Detta är inte helt okomplicerade processer. Vissa saker vet vi. Annat vet vi att vi inte vet. Men hur skall vi över huvud taget kunna förstå eller ta hänsyn till de saker som vi inte vet att vi inte vet? Sådant kan vi ju över huvud taget inte förhålla oss till eller analysera.

Det intressanta är att det inte nödvändigtvis är "enkla människor" som är outbildade och ointresserade av nyheter och samhällsdebatt som har mest fel. För något år sedan gjorde opinionsmätningsföretaget Demoskop en undersökning om vad svenska folket vet om tillståndet i världen. Det visade sig snabbt att ju högre utbildning de tillfrågade hade - ju mer fel hade de i sina svar!

Detta kan möjligen förklaras att den som är storkonsument av nyheter, intresserad av samhällsdebatt och som försöker följa med sin tid hela tiden exponerar sig själv för så mycket... skit! Mainstreammedia är fyllda med larmrapporter, försåtliga halvsanningar och rena lögner som folk med en agenda sprider. All information har en avsändare. Och denna avsändare har alltid ett syfte med sin information. Så det är lätt att låta sig luras.

Lägg till detta att goda nyheter är ointressanta. De säljer inte. Så hälsan tiger still. Därför matas vi hela tiden med larm, elände, svårmod och problem som formar hela vår världsbild. Generellt sett kan man säga att folk därför tror att mycket i vårt samhälle är jävligare än vad det i själva verket är.

Dessutom finns det - naturligtvis - massor av folk i media och debatt som med vett och vilje sprider politiskt driven desinformation.

I den aktuella Demoskop-undersökningen trodde 73 procent av de tillfrågade att det är fler som lider av undernäring i u-länderna i dag jämfört med 1980. Det är helt fel. Antalet undernärda i dessa länder har minskat med två tredjedelar.

76 procent av svenskarna tror att det är fler som lever i fattigdom i u-länderna i dag än 1980. Fel igen. Antalet extremt fattiga har minskat, även detta med två tredjedelar.

72 procent tror att luftföroreningarna i EU-länderna har ökat de senaste 25 åren. I själva verket har de minskat med 40 procent!

På samma sätt fortsätter det med en rad frågor som har med miljö och fattigdom att göra. Folk tror att det har blivit sämre, när det i verkligheten har blivit bättre. Vi håller snabbt på att förbättra vår miljö. Fattigdomen i världen minskar rätt snabbt. Vi är på rätt väg!

Men om människor inte känner till detta - då är det lätt hänt att de tror att vi borde göra tvärt om; att ändra de beteenden som i verkligheten gör saker och ting bättre. Och sådant kan bli förödande.

Tekniska framsteg, tillväxt, frihandel och andra moderniteter är bra. Det finns hinkvis med siffror och statistik som visar på sådana samband. Men vad händer om folk inte känner till detta? Vilket blir resultatet om dessa uppgifter inte kommer fram i debatten? Hur blir det om folk, felaktigt, tror att det är tvärt om?

Jo, då kommer människor - som nog egentligen bara vill göra gott - att bekämpa just de företeelser som gör saker och ting bättre. Resultatet blir att förbättringarna saktas ner, avstannar eller helt enkelt förvandlas till försämringar.

Därför breder tyvärr tillväxtfientlighet, teknikskepsis, globaliseringsmotstånd, miljöfundamentalism och småsinthet ut sig i vårt land. Och eftersom de flesta av oss alltså inte ens känner till att vi inte känner till hur saker och ting egentligen är, så kan detta pågå rätt ostört. Vilket i sin tur leder till att vi skadar både oss själva och andra.


Till min huvudblogg: www.henrik-alexandersson.se