onsdag, maj 03, 2006

Det klasslösa samhället?

Vänsterpartiet och deras vänner duckar ständigt när det gäller vilket samhälle de vill bygga. Dagens lösen är att de inte är kommunister - utan att de ju "bara vill ha ett klasslöst samhälle". Visst låter det gulligt..?

Men stopp och belägg! Idén om det klasslösa samhället fan i min lilla låda inte fin! Den är direkt och intimt kopplad till tvång, förtryck, kontroll och övergrepp mot de medborgerliga fri- och rättigheterna. Det klasslösa samhället är en stat med massor av taggtråd!

För att uppnå ett klasslöst samhälle måsta staten först och främst utjämna alla existerande klasskillnader. Detta kan endast ske genom att man beslagtar pengar och egendom ifrån folk. Man kränker därmed deras äganderätt och rätten till det de skapat med sina egna händer eller sitt intellekt. Den som tror att detta kan ske frivilligt är godtrogen bortom vad som är riktigt nyttigt.

Men låt oss för ett ögonblick anta att man lyckas med detta. Vad är då nästa steg? Jo, att se till att nya klasskillnader inte uppstår. Hur skall det gå till? Inte ens i ett samhälle där alla är egendomslösa och får en matranson om dagen och ett klädpaket varje halvår kan man undvika att klasskillnader uppstår. Någon kanske är sparsam och någon annan inte. Någon kanske är företagsam och någon annan inte. Någon kanske är förutseende och någon annan inte. Någon kanske är praktiskt lagd och någon annan inte. Även i detta gigantiska fångläger kommer det alltså snabbt att uppstå skillnader mellan människor.

För att undvika detta krävs att alla medborgare kontrolleras - stenhårt - hela tiden. Det krävs att man tar ifrån folk det de lyckats lägga undan. Det krävs att man hindrar initiativrika från att göra smarta saker. Detta kan helt enkelt inte ske utan tvång och våld från statens sida. För, den som inte vill gå med på allt detta - den måste tvingas. Var tror du idén om Gulag och de Röda Khmerernas dödsfält kommer ifrån? Jo, ur utpoin om det klasslösa samhället!

Det är detta som är Lars Ohlys, vänsterns och SSU:s klasslösa samhälle. Det är inte ens en "fin tanke". Kommunismen har alltid varit, är och förblir ett vidrigt system. I vänsterns värld accepteras inte att människor är olika - att de har olika önskemål, olika krav, olika behov, olika talang, olika begåvning och att de gör olika livsval. Mångfald är ett hot mot det klasslösa samhället. Öppenhet lika så. Det är inte en händelse att kommunistdiktaturer är stängda mot omvärlden.

De som talar om det klasslösa samhället vill kontrollera och förtrycka dig. De när en tanke om en stat där alla stöps i samma form och underordnas kollektivet. Och i kollektivets ledning sitter Lars Ohly och hans Kamrater. Detta är en i grunden vidrig och farlig idé.

Alternativet är ett öppet samhälle med mångfald. En fri ekonomi med spontan ordning som lyhört tillgodoser konsumenternas olika behov. Ett samhälle där människors olikhet och olika preferenser är en tillgång. Ett samhälle med valfrihet, företagsamhet, frivillighet, mångfald, demokrati, frihet och glädje. Och det är just detta Lars Ohly och alla andra som kämpar för ett klasslöst samhälle vill krossa. Och de har inget lärt sig av de hårresande försök att skapa kommandostater som finns att beskåda genom historien. Inget alls. Nada!

Kommunismen och idén om det klasslösa samhället hör hemma på historiens skräphög. De är omöjligheter som aldrig fungerat och som inte ens var "fina" tankar från början. Men låt för all del vänstern hålla fast vid sin enögda dogmatism - så att den en gång för alla åker ur riksdagen i nästa val. Att det sitter folk i i vårt parlament som har visioner som kan skapa en terrorstat - det är genuint obehagligt.


Länk till min huvudblogg: www.henrik-alexandersson.se

4 kommentarer:

Lorenz sa...

"rätten till det de skapat med sina egna händer eller sitt intellekt"

Nja detta är knappast sant för de flesta från överklassen föds illegitimt in i rikedom s.k "kapitalägare". Antalet DIY-miljonärer kan räknas på ena handen.....
Intressant att s.k "ny"liberaler kan argumetera för en absolut princip om ägande och -egendomsrätt och försvara denna genom att legitimera stöld. För jag har då aldrig sett en liberal stå upp för denna och kräva att exempelvis native-americans skall ges sin landägor tillbaka.
En liberal bör väl fördöma all "rätt" till någon som helst egendom som tillkommit genom stöld, tvång och/eller exploatering på bekostnad av andras egendom.
Att stölden skedde för 10 eller 100 eller 1000 år sedan är irrelevant när man diskuterar absoluta objektiva principer. Eller har kanske denna "rätt" en preskribitonstid? Var drar du isåfall gränsen? När blev eller blir mitt, ditt?
Erkänn att du egentligen inte står upp för någon som helst rätt i en samhälleig mening utom din egen rätt att göra precis det som passar dig för tillfället.

Unknown sa...

"Att stölden skedde för 10 eller 100 eller 1000 år sedan är irrelevant när man diskuterar absoluta objektiva principer."

Visst är det relevant, för vem ska kräva tillbaka det stulna? Ättlingarna har med din logik (och min) inte heller rätt till det stulna. Varför skulle någon som råkar vara blodsligt släkt med en bestulen förfader ha rätt till något?

Henrik Alexandersson sa...

Ledsen, man vad som skett i tidigare generationer har jag inget inflytande över.

Min uppfattning är att rättmätiga vägar att få tillgångar, pengar och egendom skall vara genom arbete / skapande, köp utan påtryckningar åt något håll och frivilliga avtal. Att testamentera egendom till andra är därför helt i sin ordning.

Detta skall upprätthållas genom få men tydliga lagar, en ordningsmakt och ett domstolsväsende som är så obundet som det låter sig göras.

Men detta är ju inte relevant i det denna bloggpost handlar om - det klasslösa samhällets orimlighet.

Juha sa...

Ännu en som inte förstod. Så klart DU ska ha möjligheten att få leva ditt liv som du vill och få ha tillgång till de resurser som du säger dig behöva om du ska överleva på denna jord.

Skillnaden till vänsterns klass-lösa samhälle är att det inte ska finnas något i samhällsstrukturen som ger dig MER rätt att få tag på dessa resurser än vad ANDRA får = jämställt samhälle.